fb n  

   

   

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 0 312 298681
01slider

2016-жылдын 1-2-3-декабрында Чоң-Кемин жаратылыш паркынын аймагында жайгашкан Калмак-Ашуу айылында илбирстерди коргоо боюнча биргелешкен программанын колдоосу менен ишке ашырылып жаткан долбоорубуздун тоолуу аймактарындагы мугалимдер үчүн экинчи тренингибиз өткөрүлдү. Биринчи тренингибиз  Памирдин тоолуу айылдарынын мугалимдери учүн Тажикстанда июль айында өтүп, мектеп окуучуларына эко-лагерь уюштурулган. Тренингди уюштуруучу – экологиялык билим берүүнү өркүндөтүү тармагында чоң тажрыйбага ээ болгон «Таалим-Форум» коомдук фонду. Тренингдер илбирстерди коргоо боюнча Силикон өрөөнү коомчулук фонду (SVCF) менен биргелешкен программанын негизинде өткөрүлдү.

Чоң-Кеминде өткөн тренингге катышуучулардын арасында мектеп мугалимдери, районо адиси, эко-клубдун жетекчиси, Кыргызстандын территориясындагы жаратылышты коргоо кызматкерлери – Сарычат – Эрташ коругунан (Ысык-Көл областы), Нарын мамлекеттик коругунан (Нарын областы), Беш-Таш мамлекеттик жаратылыш паркынан (Талас областы) жана Чоң-Кемин мамлекеттик жаратылыш паркынан (Чүй областы), «Өнөр булагы» коомдук бирикмесинен катышышты. Катышуучулардын географиялык жайгашышы – Кыргызстандын төрт тоолуу областтары – Чүй, Нарын, Талас, Ысык-Көл.

баннер-барс

Read more

2016-жылдан баштап «Таалим-Форум» коомдук фонду Памир жана Тянь-Шанда экологиялык билим тармагын бекемдөө долбоору менен иш жүргүзүп келе жатат. Долбоор Кристенсен фонду  менен Леонардо Ди Каприо фонду биргелешип, илбирстерди кыруудан коргоп, алар мекендеген аймактардын жашоого ыңгайлуу шарттарын Памир, Тянь-Шань, Алтай жана Саян тоолуу ландшафтарын коргоо программасын ишке ашырмакчы.

«Таалим-Форум» коомдук фонду тоолуу аймактарда жашаган элдин экологиялык аң-сезимин жогорулатууга багытталган иш-аракеттерди иштеп чыгып, практикалык тажрыйба жүргүзүүдө, атай кетсек, мектептерде окуучулардын экологиялык билимин өстүрүү менен бирге, бул маселеге кызыккан мугалимдердин мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү жумуштарын да аткарууда.

LOGO BARS-01 на сайт

Read more